Trainingsacteur

De vaardigheden die ik ontwikkeld heb in mijn werk als kunstvakdocent en docent yoga, komen in het trainingsacteren samen: acteren, het creëren van een veilige leeromgeving, verbinding maken, aandachtig luisteren en zorgvuldig en respectvol feedback geven. Ik vind het boeiend om trainees, in rollenspellen en simulaties, de gelegenheid te geven om te oefenen met de communicatieve vaardigheden die zij willen ontwikkelen.

Deelname aan het onderzoek naar gedrag en effect, het bijdragen aan een verbeterde communicatie, waarbij professionaliteit, helderheid en empathie centraal staan: daar word ik heel blij van.

Ik volgde de opleiding tot trainingsacteur bij Dubbel E Acteerservice in Amsterdam.

Opdrachtgevers:

OLVG Amsterdam

Hogeschool Utrecht/Verpleegkunde

Stichting Openheid na Incidenten

Politie academie

Dé Nova- assessment and learning

Samen Veilig (voorheen Bureau Jeugdzorg)

Terra Sicca

Mediation Institute

Haagse Hogeschool