Privacy beleid

Privacy beleid met betrekking tot de door mijzelf georganiseerde yoga- en dansexpressielessen:

Contactgegevens van cursisten worden uitsluitend gebruikt voor het verstrekken van relevante informatie over de betreffende cursus (denk hierbij aan les-data en -tijden, uitnodigingen voor nieuwe workshops, eventuele afmeldingen en telefonisch contact met ouders van kinderen, indien een kind bijvoorbeeld ziek wordt). Cursisten hebben schriftelijk toestemming gegeven deze gegevens hiervoor te gebruiken (of hebben zelf contact met mij gezocht) en deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is gegeven. Cursisten kunnen het te alle tijden aangeven als zij willen dat hun gegevens verwijderd worden, hetgeen dan onmiddellijk zal gebeuren.

Privacy beleid met betrekking tot de theaterlessen bij JTS Marmelijn:

Aan het begin van elk nieuw theaterseizoen, in september, ontvang ik van het bestuur van JTS Marmelijn een leerlingenlijst met de contactgegevens van (de ouders van) de leerlingen die ik gedurende tien maanden les zal geven. Deze contactgegevens worden gebruikt om ouders -via email- informatie (en soms een hulpvraag met betrekking tot rekwisieten en decors) te sturen over de theaterlessen en de voorstellingen. Telefoonnummers van ouders worden enkel gebruikt als dit noodzakelijk is voor een goed verloop van de lessen en de veiligheid van de kinderen (denk hierbij aan ziekte of een blessure en afwezigheid van een leerling, zonder afzegging). In het zeldzaam voorkomende geval dat ik geen les kan geven en het te laat is om ouders te e-mailen, zal ik ouders telefonisch inlichten. Contactgegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is gegeven. Aan het einde van het theaterseizoen, nĂ¡ de laatste lessen, verwijder ik de contactgegevens uit mijn computer. Cursisten kunnen het te alle tijden aangeven als zij willen dat hun gegevens verwijderd worden, hetgeen dan onmiddellijk zal gebeuren.

Foto’s van voorstellingen en van de situatie achter de schermen op de productiedagen, worden alleen voor publicatie gebruikt, als daarvoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is gegeven door de personen op de foto en -in het geval van kinderen- door de ouders of verzorgers. In het zeldzame geval dat er foto’s gemaakt worden in de lessen, worden deze alleen gedeeld met de (ouders van) betreffende persoon. Foto’s worden nooit met derden gedeeld.